skip to Main Content

The Paper Academy

Papirakademiet er et mødested for kunst som en proces, en begivenhed og en oplevelse mellem mennesker.

Papirakademiet fokuserer på håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel.
Håndlavet papir honorerer de krav, kunstnere stiller til et materiale inden for alle praksisser: maleri/ grafik/ skulptur/ foto/ installation/ musik/ performance/ mode/ møbler/ interieur/ artists books.

Papirakademiets formål er at udfylde et tomrum, at facilitere, stimulere og bringe nye papir dynamikker i spil, at udfordre konventioner, at skabe viden, indsigt og en humanistisk bro i vort teknologiske samfund gennem kurser, symposier, foredrag, kunst events, udstillinger, åben hus arrangementer og art residencies.

Formidling vil ske via internationale, professionelle kunstnere og fagfolk inden for papirets mange aspekter, hvor det centrale vil være testning af planters iboende egenskaber og deres anvendelse som materiale til kunstneriske frembringelser. Eksperimentering, research og alternative indfalsvinkler, der er åbne og ikke lukkede om sig selv, er det centrale.

PAPIRAKADEMIETS INDHOLD

Papirakademiet er Anne Vilsbølls atelier, hvor der arbejdes med udsmykningsopgaver, modtages specialordre og eksperimenteres med nye former for anvendelse og udtryk med biobaseret pulp.

Papirakademiet afholder kurser og events: se venligst kalender

Ophold for praktikanter er muligt

Praktikant Azul Ehrenberg fra Gerrit Rietveld Academy, Amsterdam, sep. – dec. 2020  om sine oplevelser på Papirakademiet.: ”Min tid med Anne var både meningsfuld og ekstrem lærerig. Jeg lærte om de mange aspekter, der vedrører håndlavet papir, men også andre aspekter, som f.eks. hvad det vil sige at være kunstner og leve af sin kunst.Annes passion for håndlavet papir er inspirerende og beundringsværdig. Aldrig har jeg set nogen så dedikeret til sin passion. Hun har både en håndværkers færdigheder og rytme og en kunstners frie ånd. Hun har energi som et barn og en disciplin, der er blændende. Hun har høj iværksætterevne og stor forståelse for andre og stor viden om kunst. Hun åbnede sit studie for mig og lærte mig  mine første skridt som potentiel papirkunstner. Alt i alt har de 4 måneder på Papirakademiet under vejledning og i selskab med Anne Vilsboell, været en stor læringsproces for mig. Det er jeg meget taknemmelig for.”Azul Ehrenberg

Praktikant fra Designskolen, Kolding, efterår 2021:“I sommeren 2021 tog jeg et kursus hos Anne, da hun gerne ville introducere mig til papiret, inden vi aftalte at starte praktikken. Dette var en perfekt introduktion. Vi var et hold af mennesker, der brugte to dage i hendes gård på at lave papir i solen. Det var to intense dage med en masse informationer og med hænderne i materialet. Jeg blev her, hvis jeg ikke var det før, overbevist om at dette var, hvad jeg ville, og hvor jeg hørte til. Jeg startede efterfølgende praktik hos Anne d. 23. aug. 2021 og tre måneder frem. Anne har en helt unik åbenhed og forståelse for at lære fra sig og videregive information. Hun er en utømmelig kilde af erfaring, papirets historie, videnskab, og kan kun beskrives som enormt inspirerende samt et forbillede for hårdt arbejde og dedikation til det unikke håndværk papiret er. At arbejde på værkstedet med hende hver dag i tre måneder betød, at jeg skabte mig et billede af, hvad jeg ville med min fremtidige virksomhed plus, hvad det kræver at være selvstændig. Jeg fandt mig selv i papiret og hos Anne, hvor hun tog mig under sine vinger, og jeg følte mig øjeblikkeligt hjemme og som en del af papirfamilien. Hendes fortsatte nysgerrighed i at arbejde med papiret  er et så motiverende grundlag for ens eget arbejde, at mulighederne for at udfolde sig med papiret som medie virker uendelige. Det er en ekstremt betydningsfuld oplevelse for mig som designer og kunstner, som jeg kun kan beskrive som en milepæl i min udvikling og forståelse for papiret som håndværk, dens historie og poesi. Jeg har lært mere hos Anne end jeg har gjort nogen andre steder.”  – Natalie Dupont

Papir residency: internationale kunstnere kan ansøge om residency ophold.

Studie konsultationer: Der vil være mulighed for at booke  individuelle konsultationer og dagsproduktion på værkstedet.

Studiebesøg: Interesserede kan booke gruppebesøg.

Papirakademiets projekt rum: skiftende installationer kan besøges efter aftale.

Hands-on: Lokalsamfundet og andre vil blive inviteret til hands-on events.

Øvrige events: Der vil blive afholdt events, hvor alle kunstarter fungerer i en symbiose. Se venligst kursus-og event kalenderen.

Kursus i Indien: I oktober/november  vil der være mulighed for deltagelse i papir kursus paa papirmølle i Udaipur, Rajasthan, Indien og bo i Anne Vilsbøll’s hus, se venligst www.makanne.dk –  Max. 8 deltagere

For forespørgsler og yderligere information kontakt venligst:

annevilsboll@gmail.com

paperacademydk@gmail.com

En tidligere bilsynshal i Gilleleje er blevet omdannet til papirakademiets bygning 1, hvor papirfremstilling og eksperimenter finder sted.
Bygning 2 er konstrueret i samarbejde med arkitekt Kim Utzon og byggefirma Vesti Olsen og opført ved siden af bygning 1 for at rumme yderligere muligheder for stedet.
Materialerum befinder sig i 6 containere, hvoraf 1 container indeholder cyanotypi værksted, ligesom der er udenomsareal til behandling af råmateriale mm.

 

Baggrund for projektet:

Kunstner, forfatter og kurator Anne Vilsbøll ønsker at viderebringe sin omfattende  viden om håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel, indsamlet gennem de sidste 4 årtier. Hun har siden 1986 været medlem af IAPMA, The International Asscociation of Hand Papermakers and Paper Artists, som hun var med til at grundlægge i 1986. Fungerede som redaktør fra 1986 – 92  og som præsident fra 1996 – 2000.

Anne Vilsbøll’s research: håndlavet papir

 • Italien: 1984, 86, 87, 93, 96, 98, 2000, 05, 14, 18,22
 • Spanien: 1987, 92, 99, 2003, 18,22
 • Frankrig: 1988 , 2008-19
 • Tyskland: 1986, 94, 95, 2010
 • Belgien og Holland: 1994
 • Japan, Phippinerne: 1987, 89, 95, 97
 • USA:  1982-84, 89, 98, 99, 2010, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22
 • Kina: 1990
 • Argentina: 1993
 • Canada: 1993
 • Sydafrika, Zimbabwe: 1994, 95
 • Burma, Nepal, Thailand: 1995
 • Ægypten: 1996
 • Israel: 1998
 • Australia, New Zealand: 1998, 2002
 • Skotland: 1908, 2010
 • Sri Lanka: 2000 – 05
 • Mexico: 2018
 • Indien: 2001 – 24

Publikationer: et udvalg:

 • Anne Vilsbøll – the language of paper
  Edition Heede & Moestrup, 11
  – Se online-version på annevilsboll.com
 • Papirmageri I – II –III, 85-91-96, Borgens forlag
 • Paper Path – Future Communication /  Paper Road-Communication  Today, 95-96, sponsoreret af Post Danmark / København /Kulturby
 • Paper Revisioned, Kunstcentret Silkeborg Bad, 2001
 • Paper – A Cross Cultural Voice, Silkeborg Bad, 2022 – 23
 • Håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel – Den Store Danske Encyklopædi 99
 • Kataloger/ artikler i kunsttidskrifter
 • Weilbachs Kunstnerleksikon
 • Kraks Blå Bog
logo_anne

For yderligere information, se venligst: www.annevilsboll.com

I 1987 grundlagde Anne Vilsbøll Strynø Papiratelier; det første sted i Danmark,hvor der blev fokuseret på håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel. Stedet fungerede som samlingssted for kunstnere fra mange dele af verden. Her blev afholdt kurser for bla. World Craft Council,  modtaget besøg af akademi-og designskole studerende, der fik vejledning, kunstforeninger, kunstklubber, m.fl. og støbt papir til diverse opgaver. Der var interns og  assistenter paa værkstedet og internationale kunstnere kom for at afholde kurser sammen med Anne Vilsbøll. Efter 15 år paa Strynø i Det Sydfynske Øhav, flyttede atelieret til Sydfrankrig for derefter –  i 2019 –  at vende tilbage til Danmark som Papirakademiet.

I USA har man papirværksteder på art colleges. Det har man ikke i DK til trods for, at papiret kunne tilbyde en selvstændig linie på kunstakademierne og designskolerne. I det 21.årh.’s kunstverden er materiale- og formkategorier blevet irrelevante, og vi placerer vigtigheden på selve tilblivelseshandlingen,the making. At handle i en tilblivelsesakt kan snarere blive anskuet som en meta-aktion, som kunst i sig selv, hvor man gør det usynlige synligt, fysisk og håndgribeligt. Denne undersøgelse af materialet er kunst. Det er vigtigt at dirigere den kreative energi ind i tingenes oprindelse – nu mere end nogensinde før, hvilket er papirakademiets ærinde.

Udklip udvalgt fra Anne’s SCRAPBOG

Back To Top