skip to Main Content

Kurser og events

Papirets aspekter

Papirakademiet byder i 2020 velkommen til en række kurser og events i håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel, hvor man får indsigt i papirets historiske, biologiske, geografiske, kemiske, økologiske og æstetiske aspekter.  Der arbejdes både teoretisk og praktisk med enkle og mere komplekse variationer i papir fremstillings processen. Deltagere på kurser får en viden om håndlavet papir som udtryksmiddel, som teknik, overflade og substans.

Flg. emner vil blive belyst:

Papirets historie: Østens /Vestens  papirtraditioner. Papirvejen fra Kina over Korea til Japan,til  rejsen mod vest  og  til USA, hvor det håndlavede papir fik sin renæssance i 50’erne. Papirets historie som håndværk forvandledes til papir som kunst.

Papirets geografi og biologi: Kulturers vegetation har indflydelse på det papir, der er blevet produceret og stadig produceres. Der er forskel på Østens bastfibre, der egner sig til 3-dimensionalitet og Vestens papir, fremstillet af klude til 2-dimensionalitet

Papirets kemi: I det håndlavede papirs usynlige indre rum forbindes plantefibre i arkets rum. Hvorledes frigives cellulose? Hvordan forvandles plantefibre til biobaseret pulp og papir?

Papirets psykologi: Den professionelle former af papir har sit eget personlige “stroke”. Hvis formeren er i balance med sig selv, vil han/hun skabe et perfekt ark papir. Hvis formeren er i ubalance, mistes kontrollen over arkets indre rum. Handlingen, ”the stroke”, og arket reflekterer formerens kontakt med sig selv – den indre balance. Når man fremstiller papir udvides  fysisk og psykisk viden om sig selv.

Papirets fremtid:  papirets anvendelse i kunst og arkitektur  går hånd i hånd med teknologi, 3-D printning i cellulose, databehandlet origami, innovative og fornyende materialer, som alle tilbyder muligheder for forøget brug af papir og andre grader af papirs anvendelighed

Papirets æstetik: Gennem århundreder har papir til kommunikation været bærer af vor kultur til trods for, at det spillede en sekundær rolle som ydmyg baggrund for tekst og billede. Sådan blev papir i den vestlige verden betragtet helt frem til det 19.årh. Derefter fik selve materialet en æstetisk betydning;det blev en selvstændig del af kunstværket eller hele kunstværket i sig selv.

Papirets kultur: Et lands kultur afspejles i det håndlavede papir,  fremstillet i det pågældende land. Papiret fortæller om et lands historie og udvikling.

KALENDER 2020:

d.3.4. – 17.5. 2020 – med udstillingen ” Papirakademiet”, Kulturhavnen, Gilleleje praesenteres  Papirakademiet og dets indhold.

d.16. – 17.5.2020 – papirkursus

d.13. – 14.6.2020 – indbudte kunstnere inviteres til at eksperimentere med papir. Deres udførte værker udstilles i Papirakademiets showroom.

d.18. – 19.7.2020 – papirkursus

d.31.7 og 1.2.8.2020 – papirkursus

d.29. – 30.8.2020 – papirkursus

d.12. – 13.9.2020 – papirkursus

Event: tekst, lyd, billede d.27.6.2020

Event: tekst, lyd, billede d.25.7.2020

Underviser: Anne Vilsbøll og/eller inviterede kollegaer fra udlandet.

Ønsker du nærmere oplysning om events og /eller kursusforløb på de angivne tidspunkter, pris, etc. bedes du kontakte :

annevilsboll@gmail.com

eller

paperacademydk@gmail.com

 

 

Back To Top