skip to Main Content

Kurser og events

Papirets aspekter

Papirakademiet byder velkommen til en række kurser og events i håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel, hvor man får indsigt i papirets historiske, biologiske, geografiske, kemiske, økologiske og æstetiske aspekter.  Der arbejdes både teoretisk og praktisk med enkle og mere komplekse variationer i papir fremstillings processen. Deltagere på kurser får en viden om håndlavet papir som udtryksmiddel, som teknik, overflade og substans.

Flg. emner vil blive belyst:

Papirets historie: Østens /Vestens  papirtraditioner. Papirvejen fra Kina over Korea til Japan,til  rejsen mod vest  og  til USA, hvor det håndlavede papir fik sin renæssance i 50’erne. Papirets historie som håndværk forvandledes til papir som kunst.

Papirets geografi og biologi: Kulturers vegetation har indflydelse på det papir, der er blevet produceret og stadig produceres. Der er forskel på Østens bastfibre, der egner sig til 3-dimensionalitet og Vestens papir, fremstillet af klude til 2-dimensionalitet

Papirets kemi: I det håndlavede papirs usynlige indre rum forbindes plantefibre i arkets rum. Hvorledes frigives cellulose? Hvordan forvandles plantefibre til biobaseret pulp og papir?

Papirets psykologi: Den professionelle former af papir har sit eget personlige “stroke”. Hvis formeren er i balance med sig selv, vil han/hun skabe et perfekt ark papir. Hvis formeren er i ubalance, mistes kontrollen over arkets indre rum. Handlingen, ”the stroke”, og arket reflekterer formerens kontakt med sig selv – den indre balance. Når man fremstiller papir udvides  fysisk og psykisk viden om sig selv.

Papirets fremtid:  papirets anvendelse i kunst og arkitektur  går hånd i hånd med teknologi, 3-D printning i cellulose, databehandlet origami, innovative og fornyende materialer, som alle tilbyder muligheder for forøget brug af papir og andre grader af papirs anvendelighed

Papirets æstetik: Gennem århundreder har papir til kommunikation været bærer af vor kultur til trods for, at det spillede en sekundær rolle som ydmyg baggrund for tekst og billede. Sådan blev papir i den vestlige verden betragtet helt frem til det 19.årh. Derefter fik selve materialet en æstetisk betydning;det blev en selvstændig del af kunstværket eller hele kunstværket i sig selv.

Papirets kultur: Et lands kultur afspejles i det håndlavede papir,  fremstillet i det pågældende land. Papiret fortæller om et lands historie og udvikling.

KALENDER 2021:

d.20.3. – Informationsmøde for 5 inviterede kunstnere: håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel

d.24.25.4. –  Arbejdsweekend for 5 inviterede kunstnere

d.8.9.5. – Papirkursus

d.15.5. – Cyanotypi – begynder –  kursus

d.5.6..6 -Papirkursus

d.11.6. – Cyanotypi – begynder- kursus

d.12.6. – Cyanotypi  – toning –  kursus

d.13.6. – Cyanotypi – negativer –  kursus

d.1.7. – 15.8. IAPMA 35th Jubilæumsudstilling: Origin & Destination/ International Association of Paper Artists and Hand Papermakers

d.3.7. – Cyanotypi kursus

d.17.18.7. Papirkursus

d.7.8.8. Papirkursus

d.1.9. – 26.9 – Udstilling: 5 danske kunstnere fortolker håndlavet papir som kunstnerisk udtryksmiddel

d.11.12.9. Papirkursus

Oktober: Papirkoncert opføres

Ønskes nærmere oplysning om evt. besøg, events og /eller kursusforløb på de angivne tidspunkter, pris, etc. kontakt venligst :

annevilsboll@gmail.com

Alle Cyanotypi kurser : Emilie Lundstroem.

Alle papirkurser: Anne Vilsboell

KALENDER 2020:

d.3.4. – 17.5.- med udstillingen ” Papirakademiet”, Kulturhavn, Gilleleje præsenteres  Papirakademiet og dets indhold/ udskudt til 17.8 – 20.9., grundet Covid 19

d.9.6.- aften – arrangement for Zonta International med foredrag v/ Anne Vilsbøll

d.13. – 14.6.  – papirkursus for 8 personer/ booked

d.16.7: – paper event – 25 deltagere

d.4.8.  -workshop for mindre gruppe børn

d.7.9. – 7.12.-  intern fra Gerrit Rietveld Akademiet, Amsterdam

d.12. – 13.9.- papirkursus, booked

d.20.9. – arrangement for gruppen X-Art

d.26. – 27.9. –  papirkursus

d.10.11.12. 10.  2020 – cyanotypi: enkeltdags kurser v/ Emilie Lundstrøm

d.19.10. 2020: arrangement for Rotary Gribskov

d.1. – 30.11.2020 De Dødes Dag – fejring af livet. Udstilling i Papirakademiets procesrum med Emilie Lundstrøm, Azul Ehrenberg og Anne Vilsbøll: installation, skulptur, maleri, video.

d.12.11.2020 Birthe Laursen Art Agency, gruppebesøg

d.6.12. – 31.12. 2020 : Treshold, – from Textile to Paper,  Juleudstilling, procesrummet er åbent efter aftale.

Ny kursus og eventkalender for 2021 vil være tilgængelig fra primo januar.

 

 

 

Underviser: Anne Vilsbøll og/eller inviterede kollegaer fra ind – og udland.

Ønsker du nærmere oplysning om evt. besøg, events og /eller kursusforløb på de angivne tidspunkter, pris, etc. bedes du kontakte :

annevilsboll@gmail.com

eller

paperacademydk@gmail.com

 

 

Back To Top